SzigmaSzervíz Kft.

Üzleti Kockázatelemző Kft.

Szigma IntegRisk® Szoftver

A Szigma IntegRisk® szoftver a következő sajátosságokkal bír:

 • A kockázatok felmérése, értékelése és kezelése integrált szemléletmódban történik, melyet a szoftver moduláris felépítése támogat.
 • A rendszer és a szoftver mögött egy olyan adatbázis található, amely a hatékony tudásmegosztást szolgálja, így hozzájárul a kockázatelemzési és kockázatkezelési kultúra elmélyítéséhez az Ön szervezetében is.
 • Hosszú évek tapasztalata alapján kialakított sztenderd kockázati struktúrát tartalmaz, amely lényegesen felgyorsítja a kockázati tényezők azonosítását.
 • Cégünk filozófiájában az idősíknak kiemelt szerepe van, így a stratégiai, operatív tervezési és projekttervezési idősíkok jól elkülönítve kezelhetők a szoftverben. A kockázatok elemzése a különböző területeken más-más módszerrel végezhetők, ugyanakkor az egyes módszerekkel végzett elemzések eredménye egymásra is építhető.
 • Mindegyik modul rendelkezik kockázat monitoring és kontrolling elemmel is. Ennek segítségével az egyes modulokban végzett elemzések eredményei konszolidálhatóak, amely költséghatékony kockázatkezelési tevékenység végrehajtását teszi lehetővé.
 • A moduláris struktúra lehetővé teszi a szoftver további modulokkal történő bővítését, illetve a szoftver integrálását az Ön szervezete által alkalmazott vezetői irányítási rendszerbe.

 

Az egyes modulok szerves részét képezik az alábbi funkciók

 • Konszolidáció (az egyes kockázat felmérések eredményének összegzése)
 • Terv-tényelemzés (a ténylegesen bekövetkezett és az elemzés eredményeként azonosított kockázatok összehasonlító elemzése)
 • Jelentéskészítés (Excelbe és pdf-be exportálható jelentések a kockázatfelmérés eredményének átfogó bemutatására)
 • Költség-haszon elemzés (a kockázat felméréssel kapcsolatos költségek gyűjtése, a haszon meghatározása a bruttó-nettó kockázati kitettség alapján)

risk-management

A Szigma IntegRisk® szoftver a következő modulokból áll:

I. Stratégiai tervezés modul

 • Stratégiai alternatívák hozam/kockázat értékelése
 • Stratégiai mutatószámok kockázat alapú értékelése

II. Operatív tervezés modul

 • Kvantifikált operatív terv szcenáriók értékelése

III. Projektek megvalósítása modul

 • Tevékenység alapú időkockázatok felmérése
 • Tevékenység alapú költségkockázatok felmérése

IV. Működési kockázatelemzési modul

 • Folyamatok végrehajtását befolyásoló kockázatok
 • Belső ellenőrzési tervezést támogató kockázatok felmérése

A Szigma IntegRisk® szoftver bevezetése

Annak érdekében, hogy a Szigma IntegRisk® kockázatkezelő szoftver sikeresen támogassa az Ön vállalkozásának tevékenységét, kiemelkedően fontos a bevezetési szakasz. Ennek során a következő tevékenységekkel támogatjuk Ügyfeleinket:

 • Igények felmérése
 • Javaslattétel a megfelelő kockázat felmérési területek kialakítására
 • A szükséges konfigurációk kialakítása
 • Telepítés
 • Oktatás: a kockázatfelmérésért és -kezelésért felelős munkatársak képzése
 • Támogatás: helyszíni, online és offline kapcsolattartás