SzigmaSzervíz Kft.

Üzleti Kockázatelemző Kft.

Üzleti megoldásaink

Ügyfeleink számára számos üzleti megoldással szolgálunk. Minden esetben elengedhetetlen az egyes megoldások adott szervezetre történő testre szabása. Cégünk a következő területeken kínál megoldásokat:

 • Stratégiai tervezés támogatása

  • megfogalmazott lehetséges stratégiák hozam-kockázat vizsgálata
  • a pénzügyi és immateriális hozamok, ill. a potenciális kockázatok értékelése
  • megvalósíthatóság értékelése
  • egyes alternatívák rangsorolása, a legkedvezőbb alternatíva kiválasztása

 • Egyedi projektek megvalósításának kockázatmenedzsmentje

  • a kockázatfelmérés alapjául szolgáló projektütemterv elkészítése
  • tevékenységenkénti kockázatfelmérés
  • átfutási időre, költségre, minőségre vonatkozó kockázatfelmérés elvégzése
  • a kockázatok kölcsönhatásának vizsgálata
  • támogatás a kockázatkezelési akciók végrehajtásának nyomon követéséhez

 • Multiprojekt-kockázatmenedzsment

  • egyedi projektek kockázatelemzési eredményeinek konszolidálása
  • a szervezet kockázati kitettségének optimalizálása
  • kockázati küszöbértékek meghatározása

 • Pályázati kockázatmenedzsment

  • pályázatok elkészítésének támogatása
  • a megfogalmazott célok teljesítését befolyásoló kockázatok átfogó és gyors értékelése
  • a kockázatok kezelésére vonatkozó akciók megfogalmazása

 • Folyamatok felmérése és kockázataik értékelése

  • folyamatokat befolyásoló kockázatok szisztematikus feltárása és értékelése
  • a kritikus kockázatok kiválasztása
  • kockázatkezelési intézkedések megfogalmazása, a végrehajtás nyomon követése

 • Üzleti / költségvetési tervek kockázatértékelése

  • az üzleti/költségvetési terv bevételi és kiadási oldalára ható kockázatok szisztematikus feltárása és értékelése
  • a kockázatok közötti kölcsönhatások vizsgálata
  • az elemzés eredménye alapján a profit (bevétel-kiadás egyenleg) várható értéke, a várható érték körüli ingadozást mérő szórás, valamint a terjedelem meghatározása
  • a kritikus kockázatok és ezen keresztül kritikus tervelemek kiválasztása, ezekre kockázatkezelési akciók megfogalmazása

 • Belső ellenőrzési terv összeállításának

  • a potenciális kockázatok azonosítása, értékelése a belső ellenőrzési fókuszok szempontjából (szabályszerűségi, teljesítmény- és rendszerellenőrzés)
  • a szervezetek/folyamatok rangsorolása a kockázatelemzés alapú éves belső ellenőrzési terv összeállításához
  • az ellenőrzés végrehajtásához szükséges belső és külső erőforrások allokálása

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése beruházásokra

  • beruházási projektek (elő-)megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
  • technikai és pénzügyi megvalósíthatóság komplex vizsgálata
  • a megvalósítással összefüggő kockázatok számszerűsítése
  • a kritikus kockázatok kiválasztása és kockázatkezelési intézkedések megfogalmazása

 • Ingatlanüzemeltetési kockázatmenedzsment

  • ingatlanüzemeltetési tevékenység hatékonyságának biztosítása
  • kockázati források, ill. azok által előidézett káresemények azonosítása
  • a káresemények hatásának értékelésére
  • kritikus kockázatok kiválasztására, kockázatkezelési akciók meghatározására
  • várható pénzügyi veszteség mértékének kiszámítása
  • különböző épületegységek biztonsági osztályokba történő besorolása